Koncert u Hvaru

Koncert u Hvaru

10. studenoga 2012. u 18 sati održat ćemo koncert u Hvarskoj katedrali na otoku Hvaru. Koncert slijedi nakon pjevane mise, a sve je posvećeno našem osnivaču, maestru Dinku Fiu.